× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Chirurgiczny w Legnicy

Poradnia ortopedyczna - Przychodnia chirurgiczna

Informacje o komórce

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Inne

Zakres świadczonych usług:Adres

76 862-21-01
Murarska 5
59-220 Legnica

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1